menu/menu_06.png

   
 

ČERVEN 2017

GAML           JAN MÁRIA VALT  VÝBĚR Z DÍLA


FOYER         
MLADÉ LOUNY 


KAVÁRNA    
RADOMIL UHLÍŘ   ORDINÁRIUM


 

 

 

 

 


 

Sezona 2016/2017
26.5.2017 - 21.7.2017
Jan Valt je čistokrevný, skutečný umělec, který do svých prací vkládá své srdce a duši, umělec zasluhující velkého uznání nejen v Lounech, ale i mnohem dál. Jo Polak, Barendrecht, Holandsko 1995

3.4.2017 - 30.4.2017
Střepy rozkvětu mapují mozaiky, reliéfy a jiné nástěnné umění z éry socialismu, které je součástí budov ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji. Projekt byl zahájen v roce 2007 výstavou věnovanou našemu domácímu Chomutovu, dále však dlouho zůstával ve stínu jiných realizací a svého dokončení se dočkal až v roce 2015 uvedením stejnojmenné výstavy a publikace.

STŘEPY ROZKVĚTU Realizátor projektu: Kuprospěchu z.s. Fotografie: Miloš Štáfek             Mapujeme díla z nedávné historie, jimž se nevěnuje prakticky žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, ať již působením času, vandalů nebo jsou necitlivě...

3.3.2017 - 14.5.2017
Malíř a sochař Tomáš Polcar je umělec z rodu hledačů. Nejde mu primárně o sebezpyt vlastního nitra, ačkoli se nakonec nevyhnutelně svého já, ve smyslu psychologie spíše jungovské nežli freudovské, dotýká. Je dalek „uměleckého výzkumu“ a nepropadá pokušení stát se diletujícím filosofem či vědcem s „výstupy uměleckého zkoumání“. Neskrývá svůj úžas nad světem ani touhu po jeho poznání a potvrzení si místa v něm. Je to poctivá i těžká cesta, a sám si ji neulehčuje. Jde vážně, bez šklebu či výsměchu, smutku nebo pomocné ironie. Občas narazí na radost. Jde mu o poznání i pocit, a o vyjádření a sdělení všeho toho, tedy o pravdu a její obraz.

TOMÁŠ POLCAR OBRAZ Malíř a sochař Tomáš Polcar je umělec z rodu hledačů. Nejde mu primárně o sebezpyt vlastního nitra, ačkoli se nakonec nevyhnutelně svého já, ve smyslu psychologie spíše jungovské nežli freudovské, dotýká. Je dalek „uměleckého výzkumu“ a nepropadá pokušení stát se diletujícím...

1.2.2017 - 28.2.2017
Někdy se zdá, že motýli vznikají z éteru, z myšlenky, z výdechu lásky k životu. Vydechují je květy a zrající ovoce, stará mouka, odložené, ale milované šaty a nedopité víno, zanechané na stole po probdělé noci.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZA PŘÍTOMNOSTI AUTORKY PROBĚHNE V NEDĚLI 26. 2. 2017 V 17.00 HODIN.  Marianna Marie Steinerová   Rainforesteiner Narodila se v Jilemnici. V letech 1971 až 1975 navštěvovala základní jazykovou školu v Lounech. Žije v Olbramově a Praze. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou...

9.1.2017 - 28.2.2017

Phila Primus se narodila 6. 11. 1991 v Düsseldorfu. Zdrojem obsahů jejích děl je intenzivní zkušenost a intuice vtěleného vědomí. Tělo a vědomí – vědomí těla – se pro ni stává výchozím bodem k dalšímu vizuálnímu zkoumání nevědomí, jak osobního, tak i společenského. Skrze vizuální díla autorka prostředkuje...

10.12.2016 - 20.2.2017
Svá díla vystavují umělci, jejichž výstavy kurátoroval Zbyněk Sedláček - Lucie Preissová, Dagmar Šubrtová, Michaela Thelenová, Markéta Váradiová, Petr Veselý, Martin Zet. Stmelujícím motivem je prostor kaple v Kovárech.

Tato výstava je první z řady projektů, které budou věnovány památce a badatelskému odkazu historika umění, estetika, kurátora a lounského rodáka Zbyňka Sedláčka. Záběr jeho zájmů byl natolik široký, že není možné v jedné výstavě ukázat celou bohatost Zbyňkových badatelských a kurátorských počinů. Jmenný...

12.9.2016 - 30.11.2016
„Ano, byli jsme vyhnáni z Ráje, ale je jenom na nás, abychom si Ráj nesli dál ve svém srdci při naší pouti životem.“

Generace Petra Císařovského prožívala vnímavý dětský věk v letech šedesátých; vyrůstala do světa nadějí. Na samém prahu dospělosti, dřív než se stačila vyslovit, ji roztříštila a mravně zmasakrovala normalizace; někteří emigrovali, jiní se nechali zkorumpovat režimem, mnozí se uzavřeli do soukromí nebo...