AKTUALITY

 • Z DŮVODU NOVELIZACE ZÁKONA Č. 101/2000 SB. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATNÉ OD 25. 5. 2018 ŽÁDÁME VŠECHNY ZÁJEMCE O ZASÍLÁNÍ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V TISKOVÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ O UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 
 • ZÁJEMCI O POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ ČI O PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU ZASTÁVKA, NECHŤ SE O PODMÍNKÁCH INFORMUJÍ VE VRCHLICKÉHO DIVADLE, NA E-MAILU info@divadlolouny.cz ČI TEL.: 415 653 142. OD 1. 1. 2018 JSME PLÁTCI DPH.


 • Otevírací doba pokladny: pondělí až pátek od 14.00 do 17.00 hodin a hodinu před začátkem každého představení, první všední den v měsíci od 14.00 do 18.00 hodin. Rezervace vstupenek na telefonním čísle 415 652 347 (pokladna). 

 

  Usnesení č. 155/2018 Rady města Loun ze dne 21. 5. 2018 
  Vzdání se funkce ředitele Vrchlického divadla, příspěvková organizace 
  Rada města 
  1) b e r e    n a   v ě d o m í 
  rezignaci Mgr. Vladimíra Drápala na pozici ředitele Vrchlického divadla, příspěvková organizace k 31.12.2018 
  2) u k l á d á 
  Ing. K r á l o v é, vedoucí OŠKaS, zahájit konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Vrchlického divadla, příspěvkové organizace. 
  T: 25. 6. 2018