VÝSTAVY

11. 11. 2013 - 24. 1. 2014
GAML: ZDENĚK SÝKORA VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Kurátorka výstavy Mgr. Lenka Sýkorová uvádí: „Projekt Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti volně navazuje na výstavu z roku 2011 nazvanou Narozen v Lounech, která se soustředila především na lounské aspekty Sýkorova života a díla (krajiny, cyklus Zahrady, lounské přátele, místa, kde maloval). Tentokrát chceme představit Zdeňka Sýkoru v mezinárodním kontextu, kam patří již od roku 1965, kdy se v Záhřebu zúčastnil významné přehlídky současného umění Nové tendence 3. Následovaly desítky kolektivních výstav, na nichž se prezentoval po boku tehdy již slavných, ale i neznámých a až dnes proslulých umělců 20. století, představitelů umění abstraktního, konkrétního, konstruktivního, počítačového. Mnozí z nich se stali jeho blízkými přáteli, vzájemně se navštěvovali, a někteří si s ním dokonce vyměnili díla. Soubor obrazů a objektů vybraný pro tuto výstavu obsahuje taková jména jako François Morellet, Kenneth Martin, Manfred Mohr a Jan van Munster.“

Projekt Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti volně navazuje na výstavu z roku 2011 nazvanou Narozen v Lounech, která se soustředila především na lounské aspekty Sýkorova života a díla (krajiny, cyklus Zahrady, lounské přátele, místa, kde maloval). Tentokrát jsme chtěli představit Zdeňka Sýkoru v mezinárodním kontextu, kam patří již od roku 1965, kdy se v Záhřebu zúčastnil významné přehlídky současného umění Nové tendence 3. Následovaly desítky kolektivních výstav, na nichž se prezentoval po boku tehdy již slavných, ale i neznámých a až dnes proslulých umělců 20. století, představitelů umění abstraktního, konkrétního, konstruktivního, počítačového. Mnozí z nich se stali jeho blízkými přáteli, vzájemně se navštěvovali, a někteří si s ním dokonce vyměnili díla.
Soubor obrazů a objektů vybraný pro tuto výstavu obsahuje taková jména jako François Morellet, Kenneth Martin, Manfred Mohr a Jan van Munster. Vystavené grafické práce většinou pocházejí z edice Média švýcarského galeristy Marca Hostettlera, za všechny jmenujme klasiky, jako jsou Max Bill nebo Richard Paul Lohse. Představujeme také několik prací autorů z dnes již legendárního grafického Alba SDL (1973), neboť jsou ukázkou myšlení umělců, jež byli spolu se Zdeňkem Sýkorou průkopníky použití počítačů ve světě umění. Grafiky z alba Symposion Gorinchem (1975) zase odkazují na důležitou akci, která se roku 1974 konala v tomto malém nizozemském městě a jejímž výsledkem mimo jiné byla realizace v architektuře podle Sýkorova návrhu. Vybrali jsme také grafické album Zum 60. Geburtstag Heinz Teufel (1996), které vzniklo z podnětu umělců nejen k narozeninám galeristovým, ale i ke 30. narozeninám stejnojmenné galerie, která měla v tomto období zásadní význam pro zařazení díla Zdeňka Sýkory do mezinárodního kontextu. Součástí výstavy je také studijní materiál přístupný divákům ve formě katalogů kolektivních výstav i jednotlivých autorů a prezentace archivních fotografií v kinosále galerie.
Text v katalogu, který při této příležitosti vychází, mapuje zejména první kroky Zdeňka Sýkory na cestě do mezinárodní společnosti. Je stručným výčtem jmen a událostí, jež se na jeho úspěchu podílely, ukazuje souvislosti mezi nimi. Zdůvodňuje výběr jednotlivých autorů i grafických alb a odkazuje na vystavená díla. Je však pouze malým příspěvkem do vyprávění velkého životního příběhu malíře Zdeňka Sýkory.
Věříme, že tento projekt rozšíří povědomí o začlenění díla lounského rodáka do mezinárodního kontextu výtvarného umění. Mgr. Lenka Sýkorová

<  všechny výstavy

 

FOTOGALERIE K VÝSTAVĚ


11.11.2013

Fotografie z vernisáže v GAMLu ZDENĚK SÝKORA VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Celkem 10 foto

Dále by Vás mohlo zajímat:
Program VD · Výstavy · Lounské divadlení
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...