VÝSTAVY

9. 1. - 28. 2. 2017
Kavárna: PHILA PRIMUS - TĚLO A (S)MYSL

Phila Primus se narodila 6. 11. 1991 v Düsseldorfu.

Zdrojem obsahů jejích děl je intenzivní zkušenost a intuice vtěleného vědomí. Tělo a vědomí – vědomí těla – se pro ni stává výchozím bodem k dalšímu vizuálnímu zkoumání nevědomí, jak osobního, tak i společenského. Skrze vizuální díla autorka prostředkuje pocit zjitřeného vědomí, proplétajícího se s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Jsme-li vtaženi do materiálního a symbolického prostoru jejího díla, bezděčně můžeme být vybuzeni k zostřenému vnímání vlastní tělesné existence uskutečňující se v provázanosti nejrůznějších bytností. My lidé se v nich často tragicky rozpoznáváme, jakožto smrtelní, stárnoucí, bez/mocní, obojetní, izolovaní…

Kontemplativní, imaginativní a reflexivní pohyb v terénu nevědomí – spolu se zřetelným vyobrazením absurdity realismu – autorku četnými vlákny spojuje s tradicí surrealismu. Její rukopis je ovšem nezaměnitelný. Využívá v něm formální postupy koláže, jež dosahují i značně velkých formátů (až v nad/životní velikosti). Autorka specifickou segmentací příznačně a pozoruhodně rozčleňuje vizuální pole jednotlivých děl. Tímto způsobem dokáže skloubit i velmi odlišná měřítka a různost perspektiv. Nechává tak v díle vyvstat různým rovinám bytí s jejich průniky, průhledy a vazbami. Vrstevnatost obrazu nezadržitelně expanduje směrem k plastičnosti, až k plastice, jak dokládá aktuální tvorba.

Ačkoli by při vnějším zkoumání bylo možno její díla stylově přirovnat k dílům některých českých modernistů či surrealistů (těch nejlepších), při bližším pohledu je zřejmé, že práce s obrazem a myšlenkou je původní a jedinečná, je vedená vážným úsilím o vyjádření obsahů vlastní tvůrčí vize. 

Michal Tošner, antropolog a teoretik umění

samostatné výstavy: 

2014 - 76% ticho . ArtinBox, Praha

2014 - Zevnitř ven. Galerie Hřívnáč, Opava

2015 - Ani ryba Ani pták. Galerie Emila Juliše, Louny

2016 - Lůnění. Galerie Caesar, Olomouc

kolektivní výstavy:  

2010- Vrai ou Faux rehearsal. Rencontres d’Arles de la Photographie, Arles, FR

2012- Snění. ArtinBox, Praha

2014- Peace Please! ArtinBox, Praha

<  všechny výstavy

 

FOTOGALERIE K VÝSTAVĚ


9.1.2017

Kavárna: VÝSTAVA PHILA PRIMUS - TĚLO A (S)MYSL

Celkem 10 foto

Dále by Vás mohlo zajímat:
Program VD · Výstavy · Lounské divadlení
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...