VÝSTAVY

6.-30. 11. 2017
Foyer: FOTOPLÁTNA JIŘÍHO VOLFA LOUNSKÉ A MILEŠOVSKÉ STŘEDOHOŘÍ

České středohoří patří k nejmalebnějším koutům naší země. Je to  mimo jiné dáno sopečným původem Českého středohoří, kdy vulkanická činnost vytvořila nádherná seskupení různých kopečků, často symetrických a někdy osamocených kuželů,  jindy skalnatých vrcholů anebo táhlých hřebenů.  Do této krajiny je zakomponováno malebné údolí Labe.

Mimořádná krása této krajiny  je  ztvárněna v dílech mnoha umělců, malířů a fotografů. Fotografie Českého středohoří najdeme v mnoha velmi hezkých fotografických publikacích.

Autoři těchto publikací měli nesnadný úkol, na poměrně omezeném rozsahu daném tiskovými možnostmi postihnout všechna krásná místa ve středohoří. Většinou byli limitováni počtem stránek a také možnostmi nakladatelů. Podle  Wikipedie je  v Českém středohoří 45 vrcholů vyšších než 600 m. Jiné zdroje uvádějí 52 vrcholů. Odhadem je zde více než 200 vrcholů či kopců kolem 300 - 500m, které samy o sobě, nebo spolu  se svým okolím,  jsou nesmírně fotogenické.   Namátkou je možné jsmenovat na př.  Tobiášův vrch, Křížové vrchy   nebo Sutomský holý vrch.

Fotografie Českého středohoří  v dosud vydaných knižních  publikacích obvykle zachycují nejznámější ikonické vrcholy a zajímavosti, jakými jsou na př. Panská skála, hrad Střekov, Milešovka, Hazmburk, Radobýl, Říp , Vrkoč,  Kamená slunce a řadou dalších.  Jenom výjimečně se některá místa v těchto publikacích vyskytují  vícekrát  z různých pohledů nebo ročních období.   Přitom  pohled  na každý vrchol či  hrad z různých stran nám ukazuje nevšední krásu a rozmanitost . Stejně pak rozhledy do kraje i z malých často bezejmenných vyvýšenin odhalují  úžasné scenerie.

Díky rozvoji digitální fotografie a množsví lidí,  kteří v posledních letech  fotografují,   je možné se setkat v internetových prezentacích s mnoha pozoruhodnými a často vynikajícími fotografiemi, které jsou ale publikovány velmi roztříštěně v nejrůznějších internetových produktech  a jen obtížněji se z nich dá získat ucelený  obraz o Českém  středohoří. 

Dnes je bohužel některými spoluobčany nahlíženo na České středohoří jako na součást severních Čech a tudíž na krajinu zdevastovanou průmyslem a s poničeným životním prostředím. Přitom byl pro  oblast Českého středohoří až do cca  r. 1880 používán název Český ráj.  Motivací mých současných aktivit je propagovat fotografiemi  krásy  Českého středohoří a přispět tak ke  zlepšení  vnímání našeho kraje, jehož pověst v nedávné minulosti poněkud utrpěla spojováním Českého středohoří s průmyslovými severními Čechami.

Tato internetová fotografická publikace si dává za cíl na jednom místě soustředit co nejvíce fotografií Českého středohoří, které jsou charakteristické pro jednotlivá místa - vrcholy, či hrady a  nebo pohledy do kraje z nejrůznějších koutů středohoří.  Díky kapacitním možnostem digitální fotografie a současné techniky   doufáme, že se podaří v v co největší míře tento záměr splnit.

Je to rozsáhlý úkol, který si vyžádá  mnoho času a vyčerpávajícím způsobem se ho asi nepodaří dokončit.  Proto prosím o shovívavost, neboť tyto stránky budou soustavně doplňovány o nové fotografie, případně se bude měnit struktura stránek. Moje představy o prezentaci fotografií Českého středohoří se vyvíjejí  a velmi pravděposobně se v průběhu času budou měnit.

Jiří Volf, Třebenice,  Listopad 2016

Výstava je prodejní:
140 x 40 cm 800 Kč
100 x 35 cm 650 Kč
80 x 50 cm 700 Kč
80 x 40 cm 600 Kč

Kromě vystavovaných rozměrů je možné dle dohody dodat, také:
600 x 40 cm 450 Kč
60 x 30 cm 400 Kč
50 x 30 cm 350 Kč

volf@gmail.com     602 221 486 

<  všechny výstavy

 

FOTOGALERIE K VÝSTAVĚ


6.11.2017

Foyer: FOTOPLÁTNA JIŘÍHO VOLFA LOUNSKÉ A MILEŠOVSKÉ STŘEDOHOŘÍ

Celkem 7 foto

Dále by Vás mohlo zajímat:
Program VD · Výstavy · Lounské divadlení
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...