VÝSTAVY

11. 1. - 12. 3. 2023
GAML: JAROSLAV ČÁSA - ČISTÁ RADOST

Jaroslav Čása (narozen 9. 12. 1953 v Lounech) patří k lidem, kteří v rodném městě zanechali otisk v mnoha různých světech. Za svůj život byl učitelem na gymnáziu, zakladatelem baseballového oddílu, revolucionářem, starostou, kastelánem na Rožmberku, ale po čtvrtstoletí se vrátil zpět a souběžně s tímto návratem dobudoval atelier, aby, jak sám říká, se stal v důchodu malířem na plný výtvarný úvazek. Nutno podotknout, že k tomu má všechny předpoklady; pod vedením Vladislava Mirvalda a Zdeňka Sýkory v mládí získal výtvarné základy natolik pevné, aby na nich mohl svou malbu stavět po celý život.Předčasně zesnulý kunsthistorik, pedagog a Louňan Zbyněk Sedláček v katalogu k výstavě Lounské krajinářské školy, kde byli představitelé tohoto, dnes již takřka legendárního výtvarného kroužku, představeni v lounském Oblastním muzeu poprvé společně (a kde nechyběly ani Čásovy obrazy), v roce 1991 napsal: „Zmíněná trojice tří malířů (Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Kamil Linhart) vytvořila tvůrčí ohnisko, které svou radiací usměrnilo tvorbu dalších lounských malířů. Každý z nich rozvinul vlastní charakteristické postupy a sklony směřující více k expresivitě, nebo naopak k lyrizaci, zachovávají však společnou tendenci konstruovat obraz ve formě zdůrazněného znaku reality."Při přípravě této výstavy jsem se snažil vybírat z obou charakteristik, které Zbyněk zmiňuje, jak nespoutanou a opulentní abstrakci, tak i plátna, v kterých je reálná krajina základním motivem obrazu. Symbolické na Čásově tvorbě je, že se obě polohy nevylučují, naopak doplňují a vytvářejí komplexní obraz malíře, který se svojí tvorbou vztahuje nejen k viděnému a zaznamenanému, ale i k hloubce lidského bytí. Ze všech obrazů Jaroslava Čásy je cítit temperament, příval barevné energie, rytmus, svobodomyslnost, magie okamžiku. Možná nevystavuje tak často jako řada jeho kolegů, ale o to více je z jeho díla cítit bezprostřednost, absence kalkulu a prožitek okamžiku, kdy středobodem je výsledek a ne to, co obrazu řekne divák. Jaroslav je nesporným důkazem pravdivosti malířského bonmotu, že nemaluje to, co je, ale je to, co maluje.Barevnou emoci a divokou představivost se snaží na plátno přenášet v rychlých gestech co nejrychleji, v řádu minut a pokud se malba hned od začátku rozvine nadějně, bílé plátno rychle mizí pod přívalem dalších barev a rozmanitých technik. Aby výsledek násobil a přiblížil se synchronicitě a hrubozrnnosti krajiny, ať už viděné před sebou „in natura", a/nebo vnitřním zrakem, používá velkou škálu výtvarných pomůcek, nejen štětce a olejové či akrylové barvy, ale i špachtle, spreje, rastry, pastely, stěrky, přírodniny.Instalace v Galerii města Loun je jeho dosud největší výstavou a jsem přesvědčen, že navzdory různorodosti vystavených pláten je jejich nepochybným svorníkem radost z krajiny, oslava života a opojení z malby.A co víc bychom od malíře měli vlastně chtít? Vladimír Drápal

Rohovor Jaroslava Čásy a Vladimíra Drápala:

Výstava se jmenuje ČISTÁ RADOST. Jistě není nutno podotýkat, že to zobrazuje tvoje pocity při malování... Je to tak?
Jasně. Těžko se to popisuje. Rád používám přirovnání ke sportovnímu adrenalinu. Trénuješ a čekáš, že se ti to nějak vrátí, dáš gól, sjedeš šusem alpský svah, vylezeš na vrchol novou cestou apod. Chodím tedy světem a trénuju každým okamžikem, rozhlížím se po celku a po detailech, vnímám vůně a směry větru, tuším stíny a proudy vod a tak lze vyjmenovat přírodní podněty v nekonečné kráse. Mnoho básníků to dokázalo třeba jinak, ale všechno se to ukládá do barevné paměti, tu a tam i pohyb. A pak přijde ta chvíle, kdy to všechno, ten nesportovní trénink, musíš zúročit. Adrenalin tvorby je tady. Je to vždy jen mžik po dlouhé, ale nenápadné a vlastně permanentní přípravě... Je to čirá radost. A pak samozřejmě přijde nelehký proces tvorby, to lezení na vysokou horu. Občas spadneš, občas se dostaneš hodně vysoko, ale vrchol je krásně nedostupný. Ovšem je to radost mít tu šanci... A někde skrytě doufáš, že tu radost by nad obrazem mohl někdo sdílet

I když obrazy jsou ve výsledku různorodé, pořád v nich cítím krajinu, které tě obklopuje a zejména genia loci Českého středohoří. Dá se to tak "číst"?

Krajina je v nás, pokud ji chceme přijmout. Nemá břehy a limity, je to vesmír našich vjemů. Nevíš, co všechno se zapsalo do tvé krajinné paměti. Pokud teď namaluji Oblík jako ikonický kopec mého denního horizontu, jsou v tom určitě obsaženy všechny úchvatné šumavské krajiny, které miluji, ale zrovna tak i Ohře, nebo alpská dramata. Takže nejenom to, co mě teď obklopuje, ale všechno viděné a obdivované a zažité. Ovšem nutně se ti krajina při malování nezjevuje, je někde za rohem a nakukuje ti do štětce.

Kdy jsi začal malovat a co tě nejvíc ovlivnilo?
Start je na gymnáziu v Lounech. Pan profesor Mirvald otvíral dveře do planetárního prostoru výtvarného umění. Třídní konstelace byla úžasná, u mnoha spolužáků v naší třídě nadšeně rezonovala jeho snaha vecpat do nás úctu k umění. Měl na to hodiny deskriptivy a výtvarné výchovy a navíc jsme občas malovali o víkendech. Tehdy jsem začínal a mnohým, včetně mě, to zůstalo dodnes Mám pod kůží jeho hlášku: Nežijte jako králíci, nažrat, vyspat a tak dokola. Jeho výtvarný kabinet byl kouzelný a asi to byl pro mne začátek malování. Když odešel ze školy, vyhazovali komunisti všechno na dvůr gymnázia. Zachraňoval jsem tajně výtvarné pomůcky a dodnes je mám jako memento krásných okamžiků.

Byl jsi členem Lounského krajinářského kroužku vedeného docentem Sýkorou, jak na něj vzpomínáš a co pro tebe znamenal?
O zážitky se Zdeňkem Sýkorou se nebudu s nikým dělit. Otevřel mně hlavu a nasměroval mě ke svobodě tvorby i osobnosti. Jen podotknu, že to byl naprosto nenápadný vliv, který vyžadoval moje osobní „nasazení". My jsme vlastně hráli spolu hokej na ledě i mimo něj. Útočili jsme a bránili, nahrávali jsme si, opravdu občas jsme dali gól, to ale spíš Sejda, já ne (fakt nevím, jestli jsem za svoji dlouholetou hokejovou kariéru obránce dal vůbec nějaký gól).
Jak už jsem se zmínil dříve: na gymplu „Lojza", pak „Sejda" a k tomu blbá teen hlava, to jsou super kombinace, které snad nalezly společně nějaký smysl.

„Na stará kolena" jsi nakonec zakotvil nejen na dohled od rodného města, ale věnuješ se konečně malbě naplno. Dá se říci, že je to vlastně jakési naplnění tvé životní cesty?
Poprvé v životě jsem v komfortním prostředí vlastního atelieru a mám myšlenky především na tvorbu a ne na povinnosti. Důležitý posun, lépe se dýchá. Ovšem malba se mnou byla vždy, i když byla vytěsněna na vedlejší kolej. Možná to mělo tak být, aby to vybuchlo až nyní po návratu domů, do míst, kde jsem se jako student dobýval na povídání s dr. Lůžkem, a kde jsem se koupal v řece, a kde jsme malovali s Vladislavem Mirvaldem. Všechno se tedy ukládá do výtvarné paměti, a když máte štěstí, tak to pro malbu využijete.

 

<  všechny výstavy

 

FOTOGALERIE K VÝSTAVĚ


11.1.2023

GAML: JAROSLAV ČÁSA - ČISTÁ RADOST

Celkem 10 foto

Dále by Vás mohlo zajímat:
Program VD · Výstavy · Lounské divadlení
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...