VÝSTAVY

6. 11. - 31. 12. 2006
Václav Jíra - Obrazy a strojky

Výstava obrazů a strojků

Nekonečný Vajdův generátor

Usiluji o to znovu objevit svět v hlubinách nevědomí, dřímající pud, který překryly povšechné životní konvence. Pozoruji věci ještě dětskýma očima.
Maurice Vlaminck (1876-1958)
Ve Vrchlického divadle dnes máme konečně možnost - byť jen velmi omezeně a okrajově – poprvé se seznámit s širokou uměleckou rozprostřeností pana Václava Jíry, v podsvětí známého jako Vajda.
Zde vystavený výsostně autorský triumvirát jeho výtvarně-strojařské invence zahrnuje jednak putování malbou, zpočátku takřka klasicistní, která však urputnou bitvou malíře s barvami se nakonec přetaví z původně racionální a realistické malby v plnobarevné energetické obrazy, odkazující svými kořeny k lounské krajinářské škole. Ta Vajdu, jakožto louňáka prostě ovlivnit musela. Malíř se tedy probojovává svými barevnými experimenty až k sytým barvám po plátně stékajících, k syrové barevnosti z nich vyvěrající. Původní reálná krajina, anebo figura je záměrně překryta, přemazána, zmasakrována dalšími vrstvami barev, a teprve tehdy tyto obrazy přinášejí malíři uspokojení a dílo považuje za dokončené. Jen on sám (a snad model) ví, jak celé tohle malířské dobrodružství vůbec začalo. Tam, kde mnozí z malířů touží končit - u bezchybně řemeslně vyvedeného a tedy tzv. „dokonalého“ obrazu - Jírův malířský instinkt se teprve začíná probouzet.
Další částí jeho umělecké licence jsou výtvarné návrhy strojků a konstrukcí mobilů. Od svého raného mládí vytváří pestré mechanizmy, barevné shluky ozubených kol, drátů a vedení, ničím neohraničené výtvarné množiny hydraulických soukolí, ojnic, pružin a čepů. Avšak i zde Václav Jíra postoupil o další krok! V jeho ničím nespoutaném vnitřním světě tato plátna posléze kovově oživla. Kovářskou minulostí a kutilskou dovedností jsou přetavena v reálné a zejména funční samohyby, šlapohyby, pekelná soustrojí a hybridní monstra, vzbuzující respekt už jen tím, že jsou a jak vypadají. A to vůbec nemluvě o dovednostech, k jakým je jejich tvůrce pracně přiměl! Pohozené součástky z nefunkčích spotřebičů jsou oprášeny a pokračují tak ve své službě, jejich funkce ovšem nabývají netušených rozměrů a nových souvislostí.


Vladimír Drápal 6.11.2006

<  všechny výstavy

 

FOTOGALERIE K VÝSTAVĚ


6.11.2006

Fotografie z výstavy: Václav Jíra - Obrazy a strojky

Celkem 12 foto

Dále by Vás mohlo zajímat:
Program VD · Výstavy · Lounské divadlení
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...